Mądrawski / Łukowiec / Wileński

Pierwszy tom z nowej serii wydawniczej Twórczość kompozytorów świętokrzyskich ukazał się nakładem wydawnictwa Ars Musica. W niniejszym tomie znalazły się utwory Jerzego Mądrawskiego, Pawła Łukowca oraz Konstantego Wileńskiego. Ze wstępu:

Publikacja ma na celu przybliżenie Państwu osiągnięć czołowych kompozytorów regionu oraz jego bogatego dziedzictwa kulturowego. Do grona najwybitniejszych przedstawicieli kieleckiej szkoły kompozytorskiej należy zaliczyć Mirosława Niziurskiego, Jerzego Mądrawskiego, Pawła Łukowca, Konstantego Wileńskiego, Łukasza Wosia, Pawła Koreptę oraz Włodzimierza Pawlika. Każdy z nich, oprócz bogatej spuścizny kompozytorskiej, wykształcił kolejne generacje polskich kompozytorów, muzykologów i animatorów kultury.

Pierwszy tom zawiera 3 dzieła twórców zawodowo związanych z Instytutem Edukacji Muzycznej przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Będąc pianistą, zdecydowałem się rozpocząć serię od utworów z wiodącą rolą partii fortepianowej. Dlatego pozwolę sobie przedstawić czołowych pianistów świętokrzyskich, bez których kielecka twórczość fortepianowa nigdy by nie rozkwitła. Są to Marek Mizera, Łukasz Woś, Artur Jaroń, Andrzej Domin oraz Włodzimierz Kutrzeba.

Wybrane przeze mnie utwory reprezentują 3 odmienne style kompozytorskie.

Kompozycja Jerzego Mądrawskiego Dialogi jest głęboko osadzona w lokalnej muzyce ludowej. Jako iż miałem ogromną przyjemność dokonać premiery tego utworu podczas festiwalu HARMOS w Porto w 2018 roku, pozwolę sobie na bardziej osobistą refleksję. Dzieło urzeka bogactwem melodyki, harmonii oraz bardzo rozbudowaną warstwą rytmiczną. Partie fortepianu i skrzypiec doskonale ze sobą korespondują i wzajemnie się uzupełniają. Utwór, niczym Mity Karola Szymanowskiego, potrafi uchwycić bogactwo artykulacyjne i kolorystyczne skrzypiec. Wszystkie zastosowane techniki kompozytorskie podporządkowane zostały kolorystyce, co pozwoliło kompozytorowi uzyskać nowe jakości brzmieniowe. Utwór cechuje silna ekspresja oraz liryczna, piękna melodyka. Redakcji partii skrzypiec dokonał Mateusz Strzelecki.

Drugie z prezentowanych dzieł, Anamorphosis Pawła Łukowca, wprowadza wykonawcę i słuchacza w świat odmiennej, bardziej mechanicznej estetyki muzycznej. Z definicja «anamorfoza» jest celową deformacją obrazu, która może pokazać dowolny obiekt poprzez odbicie go w zwierciadle wypukłym, ściśnięcie lub rozciągnięcie. Przekładając techniki malarskie na język muzyki, Paweł Łukowiec tworzy kolejne serie zwierciadeł, każde w odmiennym charakterze (poprzez zastosowanie zróżnicowanej warstwy fakturalnej, zmiany rejestru, częste zmiany dynamiczne oraz prezentację różnych odmian wirtuozerii fortepianowej) ukazuje słuchaczowi w sposób kalejdoskopowy bogactwo brzmienia instrumentu. Dzieło jest niezwykle wymagające pod względem wykonawczym.

Ostatni utwór w serii, melodia Jaka noc księżycowa Konstantego Wileńskiego, to opracowanie ukraińskiej melodii ludowej. Kompozytor operuje znacznie prostszą fakturą, harmonia znajduje się na pograniczu klasycznej i jazzowej. Utwór urzeka słuchacza swoją prostotą i naturalnością w prowadzeniu linii melodycznej. Niebanalna warstwa harmoniczna oraz sposób prowadzenia głosów nasuwa skojarzenia ze Światłem księżycaSuity Bergamasque Claude’a Debussy’ego.

W publikacji przedstawiono także biogramy prezentowanych kompozytorów. Kryterium doboru postaci wiązało się z ich aktywnym i trwałym uczestnictwem w życiu muzycznym Kielc. Niniejszy tom obejmuje dzieła powstałe w latach 2010 i 2017.

Publikacja jest do nabycia na stronie internetowej wydawnictwa.