Niziurski / Woś

Drugi tom z cyklu Twórczość kompozytorów świętokrzyskich ukazał się, tak jak poprzedni, nakładem wydawnictwa Ars Musica i zawiera dzieła Mirosława Niziurskiego oraz Łukasza Wosia.

Przedstawione utwory stanowią ważny etap w twórczości wymienionych kompozytorów.

Kontynuuj czytanie …

Mądrawski / Łukowiec / Wileński

Pierwszy tom z nowej serii wydawniczej Twórczość kompozytorów świętokrzyskich ukazał się nakładem wydawnictwa Ars Musica. Publikacja ma na celu przybliżenie osiągnięć czołowych kompozytorów regionu oraz jego bogatego dziedzictwa kulturowego.

W niniejszym tomie znalazły się utwory Jerzego Mądrawskiego, Pawła Łukowca oraz Konstantego Wileńskiego.

Kontynuuj czytanie …

Dedykacja

Płyta Dedykacja, wydana wspólnie z Mateuszem Strzeleckim, stanowi hołd dla wybitnych polskich twórców I połowy XX wieku, których życie zostało naznaczone piętnem wojny lub prześladowań.

Na płycie znalazły się utwory Józefa Kofflera, Romana Padlewskiego, Karola Rathausa, Władysława Szpilmana i Aleksandra Tansmana.

Kontynuuj czytanie …

Passacaglia c-moll

Nakładem wydawnictwa Polihymnia wydana została moja autorska transkrypcja na fortepian Passacaglii c-moll BWV 582 Johanna Sebastiana Bacha.

Prezentowana transkrypcja Passacaglii na fortepian solo jest wynikiem kompromisu między zachowaniem oryginalnego tekstu kompozycji oraz bachowskim prowadzeniem głosów a możliwościami brzmieniowymi i wykonawczymi fortepianu.

Kontynuuj czytanie …

Works for piano

Solowa płyta zawierająca nagrania utworów Pawła Szymańskiego została wydana nakładem wydawnictwa Requiem Records.

Na płycie zostały zaprezentowane nagrania zrealizowane w ramach pracy doktorskiej „Rozwój techniki fortepianowej na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie twórczości Pawła Szymańskiego”.

Kontynuuj czytanie …

Trzy preludia

Nakładem wydawnictwa Ars musica ukazało się redagowane przeze mnie wydanie Trzech Preludiów Mirosława Niziurskiego.

Za podstawę przyjęto rękopis kompozytora udostępniony dzięki życzliwości Profesora Marka Mizery z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kontynuuj czytanie …