Niziurski / Woś

Drugi tom z cyklu Twórczość kompozytorów świętokrzyskich ukazał się, tak jak poprzedni, nakładem wydawnictwa Ars Musica i zawiera dzieła Mirosława Niziurskiego oraz Łukasza Wosia. Ze wstępu:

Trzy preludia Mirosława Niziurskiego, ze względu na ciekawe rozwiązania harmoniczne, niezwykłą witalność oraz oparcie na melodiach ludowych mogą stanowić bardzo atrakcyjną pozycję repertuarową zarówno wśród profesjonalnych muzyków jak i w szkołach muzycznych II stopnia. Dodatkowym walorem dydaktycznym jest bogaty język ocierający się momentami o atonalność, szeroki wachlarz artykulacyjny i dynamiczny oraz fragmentaryczna politonalność. Wszystkie preludia są utworami homogenicznymi, opartymi na jednolitym dla każdego z nich materiale dźwiękowym i rytmicznym.

Utwory Łukasza Wosia reprezentują początkowy okres jego twórczości. Język kompozytorski cechuje niezwykle gęsta i bogata faktura fortepianowa oraz fragmentaryczna atonalność. Muzyka jest niezwykle sugestywna i ilustracyjna. Dzieła te są wyszukanymi poematami dźwiękowymi ewokowanymi przez opisywane figury i atmosferę ich życia. (…) Przetarcznik to bezkręgowiec żyjący w basenie Morza Czarnego. Posiada 15 par odnóży, bardzo szybko biega, poluje na owady. Można go spotkać w murach i ścianach domów.

Oba utwory stanowią ważny etap w twórczości wymienionych kompozytorów.

Publikacja jest do nabycia na stronie internetowej wydawnictwa.