Trzy preludia

Nakładem wydawnictwa Ars musica ukazało się redagowane przeze mnie wydanie Trzech Preludiów Mirosława Niziurskiego. Ze słowa wstępnego:

Twórczość fortepianowa Mirosława Niziurskiego obejmuje zarówno dzieła na fortepian solo, jak i na fortepian i orkiestrę. Na jego dorobek składają się następujące utwory: Concertino na fortepian i orkiestrę, Koncert na dwa fortepiany i orkiestrę, Koncert fortepianowy, Trzy preludia oraz Miniatury dziecięce.

Na szczególną uwagę zasługują Trzy preludia, które ze względu na przystępność rysunku melodycznego, nowatorskie i ciekawe rozwiązania harmoniczne oraz niezbyt skomplikowaną fakturę stanowią atrakcyjną pozycję repertuarową zarówno dla pianistów koncertujących, jak i jako materiał dydaktyczny.

Za podstawę przyjęto rękopis kompozytora udostępniony dzięki życzliwości Profesora Marka Mizery z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kompozytor zamieścił znaczną liczbę oznaczeń wykonawczych, artykulacyjnych, dynamicznych oraz uwag dotyczących frazowania. Z tego powodu redaktor ograniczył się jedynie do wprowadzenia zmian w zakresie pedalizacji, aplikatury problematycznych miejsc oraz uzupełnienia oczywistych oznaczeń wykonawczych dla celów pedagogicznych. Usunięto także zbędne znaki chromatyczne. Oznaczenia tempa umieszczone przez kompozytora nie uległy zmianom.

Wydanie Trzech preludiów na fortepian jest częścią projektu Systematyzacja, analiza oraz publikacja fortepianowej twórczości Mirosława Niziurskiego realizowanego przy wsparciu Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Białe Plamy — Muzyka i Taniec 2018/2019.

Publikacja jest do nabycia na stronie internetowej wydawnictwa.